11/06 | בית ברל | 

דרך – תכנית עמיתים | מפגש 10

שני 11/06/2018 | בית ברל | 

תודה, נתראה