31/05 | מרכז דוהל, תל אביב | 09:00

אחרי בחירות בונים מחנה | הכנס הישראלי חברתי ה-2

שישי 31/05/2019 | מרכז דוהל, תל אביב | 09:00